YouJitsu Honey Badgers Den Bosch

Inschrijven

- De afgesloten contractduur is 1 maand. Zie voorwaarde 3.0. Na deze periode is het contract maandelijks opzegbaar met een opzeggingstermijn van 1 maand.

- Er wordt afgeweken van de afgesloten contractduur als u kiest voor de flexibel variant. U kunt dan maandelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Pauzeren

– U kunt bij ons ten alle tijde pauzeren in plaats van op te zeggen als u even moeilijk zit. Hiervoor rekenen wij natuurlijk geen extra kosten of wachtgeld. Een pauzering kan alleen op een pauze door dit vooraf aan te vragen per E-mail. Een pauzering heeft altijd een startdatum, en een einddatum. Vult u geen einddatum in, houden wij 1 maand aan

Opzeggen

– Het is belangrijk om schriftelijk op te zeggen, dit kan via mail, of geschreven brief. We zien u natuurlijk liever niet gaan! Als u niet tevreden bent, laat ons weten met een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Telefonisch opzeggen, of een andere wijze zijn niet geldig. Dit doen we zodat er nooit enige onduidelijkheid over de status van uw contract kan bestaan. Uw en Ons belang! tip: Maak er een fotootje van of vraag om een kopie voor uw administratie

– Let op, uw 1e contractperiode wordt altijd aangehouden. Zegt u binnen deze periode op, eindigt het lidmaatschap meteen na de contractsperiode. Zegt u in de laatste maand of hierna op, hanteren wij ten all tijden 1 volle maand opzegtermijn

Algemene Voorwaarden

1.0 Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis. YouJitsu is niet aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en blessures ongeacht de oorzaak en afloop.

2.0 YouJitsu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging en / of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Betalingsvoorwaarden

3.0 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesloten contractperiode. Hierna wordt het een maandelijks lidmaatschap, opzegbaar met een opzegtermijn van één volle maand. Let op! Uw eerste contractperiode wordt altijd aangehouden. Zegt u binnen deze periode op, eindigt het lidmaatschap meteen na deze contractperiode. Zegt u in de laatste maand of hierna op, hanteren wij ten alle tijden één volle maand als opzegtermijn.

3.1 Betalingen van het lesgeld dienen vooraf te worden voldaan. In geval van minderjarigheid geldt ten aanzien van deze betaling voor zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger een hoofdelijke aansprakelijkheid.

3.2 Betaling van lidmaatschapsgelden én eventuele eenmalige kosten geschiedt per automatisch incasso. De enige uitzondering op deze regel is het contant vooruit betalen van lidmaatschapsgelden voor ten minste drie maanden. En losse lessen of rittenkaarten welke via bankafschrijving verlopen.

3.3 Bij tussentijdse opzegging vindt er géén restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. We zien u natuurlijk liever niet gaan! Als u niet tevreden bent, laat ons dan weten middels een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Telefonisch opzeggen, of een andere wijze dan per mail of geschreven brief, is niet geldig. We hanteren deze methode zodat er nooit enige onduidelijkheid over de status van uw contract kan bestaan. Tip: Maak een foto van uw opzegging of vraag om een kopie voor uw administratie.

3.4 Lidmaatschapstarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

3.5 In geval van langdurige ziekte, blessure of vakantie waardoor de sportactiviteit tenminste één maand wordt onderbroken, kan het lidmaatschap tijdelijk op pauze worden gezet. Hiervoor rekenen wij natuurlijk geen extra kosten of wachtgeld. Een pauzering kan alleen op een pauze door dit vooraf aan te vragen op het hiervoor bestemde formulier of per e-mail. Een pauzering heeft altijd een startdatum, en een einddatum. Vult u geen einddatum in, houden wij één maand aan als pauzeringsperiode. De pauze is een tijdelijke onderbreking van het lidmaatschap en wordt in mindering gebracht op de initiële lidmaatschapsperiode. Een pauze gaat pas in op het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd en kan niet met terugwerkende kracht in gang worden gezet.

3.6 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen.

3.7 Indien u gebruik wilt maken van korting, hierbij geldt de regel dat de hoogste korting telt, en korting nooit “stapelt”.

3.8 Voor aankopen is geen restitutie mogelijk. Dit geldt o.a. maar niet uitsluitend voor 10 rittenkaarten en cursusgelden.

Overig

4.0 Om op verantwoorde wijze te sporten is ieder lid bij het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst met YouJitsu verplicht zijn of haar gezondheidstoestand te schetsen en bijzonderheden aan te kaarten, door hierover te communiceren met de betreffende instructeur.

5.0 YouJitsu behoudt zich het recht voor om deze lidmaatschapsovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

6.0 Alle kosten verbonden aan het incasseren van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het lid waar het incasso betrekking op heeft of diens wettelijke vertegenwoordiger.

7.0 Bij ons gaan we positief, vriendelijk en respectvol met elkaar om.

8.0 Fysiek of verbaal geweld, discriminatie, bedreiging, seksuele intimidatie en het gebruik van, en handel in, verboden goederen en middelen wordt niet getolereerd. Indien u zich hier schuldig aan maakt, wordt u de toegang tot de les ontzegd.